ZMIANY GODZIN URZĘDOWANIA

                              ZARZĄD  INFORMUJE ,ŻE Z DNIEM 01 SIERPNIA 2020 r.

           ULEGAJĄ ZMIANY W GODZINACH URZĘDOWANIA  BIURA ZARZĄDU ORAZ KASY

                                         CZWARTEK  --14.00-----16.00

                                         SOBOTA     --10.00-----12.00  

Komunikat Komisarycznego Walnego Zebrania

    Wyciąg z Uchwały Nr. 6/2020,Uchwala Nr. 7/2020,Uchwała  Nr.8/2020 KOMISARYCZNEGO WALNEGO                                                          ZEBRANIA ROD''KOPCIUSZEK''w OPOLU

                                         dotyczącego OPŁAT OGRODOWYCH NA 2020 r.

 -  SKŁADKA CZŁONKOWSKA  -6.00 zł

 -  OPŁATA OGRODOWA     -0,61 zł/m2

 -  OPŁATA STAŁA ENERGETYCZNA - 7,00 zł

 -  OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI -80,00 zł działka do 500 m2 ,powyżej 500 m2 -160,00 zł

 -   OPŁATA OD NOWEGO DZIAŁKOWCA( jednorazowa-wpisowe) - 200,00 zł

 -   OPŁATA INWESTYCYJNA OD NOWEGO DZIAŁKOWCA (jednorazowa) -500,00 zł

                          TERMIN PŁATNOŚCI DO 30 CZERWCA 2020 R.

                                           oraz Uchwała Nr. 9/2020

  dot.realizacji zadania inwestycyjnego rozprowadzenia sieci wodociągowej II Etap rok 2020-

  - PARTYCYPACJA działkowców  -doprowadzenie wody -370,00 zł 

                           TERMIN PŁATNOŚCI DO  30 WRZEŚNIA 2020 r.  

kwiaty

Działka Hali.PSekrety kwiatów #3: Wiesiołki | BEZ-OGRÓDEK | blog ogrodniczy

Partycypacja wody prace wykonane

                                                                   INFORMACJA   

 Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego-"przyłącz i rozprowadzenia sieci wewnętrznej wody pitnej" na rok 2019 i lata 2019-2020

Wg stanu na dzień 18 czerwca 2020 . Wynegocjowana całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 1.439.876,13 zł wg.poziomu cen 2019 roku co w przeliczeniu na jedną działkę daje 2.215,00 zł

I ETAP zrealizowany w 2019 roku obejmował:

-wykonanie dokumentacji technicznej

-wykonanie studni wodomierzowych-przyłączeniowych (dla sieci W i K) na kołach Nr.1 i Nr.3

-rozprowadzenie sieć wodociągowa na alejach Nr.1 i Nr.8

-montaż hydrantów na alejce Nr.8

Wartość wykonanych robót wyniosła 165.000,00 zł w tym:

dotacja z Urzędu Miasta w  Opolu w wys. 75.000,00 zł.

dotacja z Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w wys. 10.000,00 zł

partycypacja działkowców 44.184,00 zł

środków własnych zarządu 35.816,00 zł.

Planowany zakres II Etapu robót w 2020 roku obejmuje:

-poprowadzenie sieci wodociągowej w alejce głównej na kole Nr.2 i Nr.3 oraz aleja Nr.9 koła Nr.1

-montaż punktów czerpalnych wody -koła Nr.1 ,Nr.2,Nr.3

Wartość umowna wymienionych robót wynosi 248.000,00 zł:

-dotacja z Urzędu Miasta  -100.000,00 zł

-niezbędne środki własne -148.000,00 zł

W przypadku zmniejszenia środków  własnych Urząd Miasta zastrzega zmniejszenie wartości przyznanej dotacji

Celem zabezpieczenia środków własnych zarząd podjął uchwałę NR.42/2020 dot. partycypacji działkowców w wysokości 370,00 zł od działki w roku 2020.Zgromadzone a ewentualnie nie wykorzystane środki  własne przeznaczone na dalsze prace w latach przyszłych.

Wykonana w 2019 roku i planowana wartość robotów w 2020 roku wynosi 413.000,00 zł

Przy założeniu,że wypłaty 370,00 zł w roku dokonają wszyscy działkowcy do zakończenia realizacji zadania  w latach następnych pozostanie 1.026.876,00 zł co w przeliczeniu na działkę wynosi 1579,00 zł.

Zarząd czyni usilne starania o pozyskanie środków zewnętrznych celem zmniejszenia odpłatności działkowca..

Przewidywane podłączenia indywidualne działek planowane jest w latach 2021-2022

 

Opole,dnia 18-06-2020                                                               Zarząd Rod"Kopciuszek"