APEL do Działkowców

               POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
w Warszawie
KRAJOWY ZARZĄD

__________________________________________________________________________

Apel
Krajowego Zarządu PZD
w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Szanowni działkowcy!

            Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń – zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców – unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych – na działce w ROD.

Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców

KORONAWIRUS NA DZIAŁKACH

                                                              K O M U N I K  A T

W związku z potrzebą wdrożenia obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polski stanu epidemii a także mając na uwadze konieczność zminimalizowanie zagrożeń dla działkowców i ich rodzin(ograniczona ilość osób) oraz nieprzerwanego funkcjonowania ROD.

              Zarząd ROD KOPCIUSZEK postanawia:

1.Obsługa działkowców odbywać się będzie wyłącznie następującą drogą : 

telefonicznie 600 090 677 

poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    

,pocztą tradycyjną                                                                                     

2. Uprawnionym do pobytu na działce jest wyłącznie działkowiec  oraz( za jego zgodą) osoby najbliższe w rozumieniu art.151§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r   Kodeks Karny t.j.  małżonek działkowca ,dzieci ,rodzeństwo,powinowaty w tej samej linii lub osoby we wspólnym pożyciu.

3.Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez działkowców  lub osoby trzecie podlegają tereny wspólne infrastruktura ROD w szczególności  plac zabaw.  Wyjątek stanowi wykorzystanie alei ogrodowych w zakresie jakim jest to konieczne w dotarciu do indywidualnej działki  przez osoby uprawnione w pkt.2

4. Korzystanie z działek ROD przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń z ogłoszonego stanu epidemii.   Urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie ROD   w czasie epidemii jest całkowicie ZABRONIONE.

5.Bramy wjazdowe na teren ogrodów działkowych ROD otwierane będą tylko w SOBOTY 8.00-15.00

6. Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest  wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki

            

                                                                                PREZES   ZARZĄDU

OPŁATY ZA 2020 ROK

Szanowni Działkowcy ze względu na epidemię Koronawirus nie mamy możliwości przeprowadzić Walnego Zebrania ,na którym uchwalane są opłaty na dany rok.

Zwracamy się do państwa, aby opłaty za działkę  wpłacać takie jak obowiązywały w 2019 roku (będzie to opłata zaliczkowa,która ulegnie  zmianie po posiedzeniu Walnego Zebrania .Różnice opłacą państwo w późniejszym terminie)

               Jednocześnie informujemy,że opłaty będzie można zrobić tylko przelewem.

                                                      Kasa na razie będzie nieczynna

 

Konto bankowe ROD"Kopciuszek  ''        B S. 48 8898 0003 2001 0000 2684 0001

                                     Na przelewie prosimy wpisać numer działki                                                                                                                                                                                                          

KOMUNIKAT-SZKOLENIE

                                                      UWAGA KOMUNIKAT

                             ZOSTAJE ODWOŁANE BEZPŁATNE SZKOLENIE Z DNIA 22.03 2020

                                              Z POWODU  KORONAWIRUSA