PARTYCYPACJA WODY

                                                       SZANOWNI DZIAŁKOWCY


Powołując się na Uchwałę Nr.4/2018 i Nr.6/2018 Walnego Zebrania Członków PZD w ROD"Kopciuszek"w Opolu dot. realizacji zadania inwestycyjnego przyłącza i rozprowadzenia wody pitnej. 

    Pragniemy poinformować,że I ETAP w/w zadania został rozpoczęty i zakończony w roku 2019 r. między innym dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Opolu w wys.75.000,00 zł.dotacja z Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w wys.10.000,00 zł,partycypacja działkowców oraz środków własnych Zarządu 65.000,00 zł. 

      W roku bieżącym Zarząd również  zwrócił się do Urzędu Miasta z  wnioskiem o dotację na II ETAP zadania inwestycyjnego.Miło nam poinformować,ze wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Urząd udzielił nam dotację w wysokości 100.000,00 zł.Jest jednak warunek,który mówi,że musimy posiadać własne środki w wysokości również 100.000,00 zł.

Nie możność odbycia Walnego Zebrania  w 2020 r.odebrało nam możliwość uchwalenia proponowanej przez Zarząd ROD"Kopciuszek"kwoty partycypacji w wysokości 370.00. od działki . 

       Nie chcąc stracić przyznanej dotacji zwracamy się z apelem i prośbą do każdego użytkownika działek  i każdej użytkowniczki działek do aktywnego włączenia się i złożenia deklaracji podłączenia wody do swojej działki oraz dokonania wpłaty w/w kwoty partycypacji. Wpłaty należy dokonać na konto ROD"Kopciuszek" lub w kasie zarządu.                                             

                       

 Opole,dnia 05.05.2020 r.                                                                Zarząd ROD "Kopciuszek"     

KOMUNIKAT -GODZINY PRACY KASY I BIURA

                                              U W A G A - KOMUNIKAT - U W A G A           

                 ZARZĄD ROD KOPCIUSZEK INFORMUJE,ŻE OD DNIA 1 MAJA -DO 30 CZERWCA  2020 r.

                                                    KASA BĘDZIE CZYNNA:

                                               CZWARTEK OD 15.00----18.00

                                                SOBOTA     OD 10.00----13.00

                  WYŻEJ WYMIENIONYCH DNIACH BĘDZIE RÓWNIEŻ  CZYNNE BIURO ZARZĄDU

 

BRAMY CZYNNE

             OD DNIA 23.04.2020 r.   GODZINY OTWARCIA BRAM NA OGRODACH

                                     CZWARTEK  W GODZINACH   8.00---18.00          

                                      SOBOTA   W GODZINACH     8.00----15.00   

WIELKANOCNE ALLELUJA

BW 45 Kartki Wielkanocne Z BROKATEM z kopertą - 7904764331 ...