Szkolenie

W dniu 25.10.2014r. o godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie działkowiczów odnośnie cięcia i szczepienia drzewek owocowych. Szkolenie będzie prowadził krajowy instruktor. Spotkanie chętnych przy Zarządzie.

Zapraszamy

Zawiadomienie

Zarząd ROD "Kopciuszek" w Opolu
informuje, iż w dniu

20 IX 2014r. o godzinie 11:00

w ROD"Opolski Działkowiec" ul. Sosnkowskiego (obok Reala) odbędzie się

Zebranie wszystkich działkowców

korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ROD "Kopciuszek".


Celem zwołania zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego,
które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

II termin zebrania wszystkich działkowców ROD "Kopciuszek" odbędzie się 20 IX 2014r.
o godzinie 11:30 w ROD"Opolski Działkowiec" ul. Sosnkowskiego (obok Reala).


Każdy członek PZD otrzyma indywidualne, imienne zaproszenie.
Obowiązkowo każdy uczestnik zebrania musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Prosimy o liczne przybycie.


Prezes Zarządu ROD Kopciuszek

Czytaj więcej...

Dzień Działkowca 2014

Dzień Działkowca 2014

połączony z obchodami

XXX-lecia ROD "Kopciuszek"

odbędzie się

30 sierpnia 2014r od godz. 13:00

 

Już dziś serdecznie zapraszamy!  


W programie:

- okolicznościowy referat

- wręczenie odznaczeń i dyplomów

- gry i zabawy dla dzieci

- poczęstunek grochówką i bigosem

- zawody sportowe

- zabawa .

Prosimy o przyniesienie ze sobą krzeseł

Wyciąg z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 12.04.20014 r

Wyciąg

z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego

z dnia 12.04.2014 r.

Opłaty regulaminowe stałe za działkę w 2014 roku

1. Składka członkowska na 2014r. w wysokości 19gr od 1m2 powierzchni działki – uchwała nr. 4/VII /2012 KR PZD
/300m2 – 57zł/

2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,15zł/m2 –uchwała nr. 6   ROD Kopciuszek /300m2 – 45 zł/

3. Opłata za prace społeczną na rzecz ogrodu – 40 zł lub odpracowanie 4 godzin po 10 zł/ h – uchwała nr.7/14 ROD Kopciuszek

4. Opłata energetyczna stała – 20 zł od działki posiadającej energię elektryczną – uchwała nr.8 /14 ROD Kopciuszek

5. Opłata za zużycie 1 kwh –0,60 zł/1kwh – uchwała nr.8/14 ROD Kopciuszek

6. Wpisowe nowego członka PZD – 150zł. – jednorazowo

7. Opłata inwestycyjna – 100zł. – jednorazowo

8. Nowe podłączenie energii elektrycznej do sieci działkowej  300 zł.

9. Ponowne podłączenie odłączonej energii elektrycznej 50 zł.

     Opłata za działkę :

300m2 wynosi 142zł + energia elektryczna wg wskazania licznika

400m2 wynosi 176zł + energia elektryczna wg wskazania licznika

 

ZARZĄD