Wyciąg z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego z dnia 11.04.2015

Wyciąg

z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego

z dnia 11.04.2015 r.

Opłaty regulaminowe stałe za działkę w 2015 roku

1. Składka członkowska na 2015r. wynosi 6 zł (małżeństwa po 3 zł)

2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,45 zł/m2 

3. Opłata za zużycie 1 kwh – 0,60 zł/1kwh

4. Wpisowe dla nowego członka PZD – 220zł – jednorazowo

5. Opłata inwestycyjna – 150zł – jednorazowo

6. Nowe podłączenie energii elektrycznej do sieci działkowej  300 zł.

7. Ponowne podłączenie odłączonej energii elektrycznej 50 zł.

     

ZARZĄD                        

Zebranie

Zarząd ROD "Kopciuszek" w Opolu
informuje że

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

odbędzie się w dniu 11.04.2014 w "Opolskim Działkowcu" w Opolu
ul. Sosnkowskiego na przeciw Reala

Początek obrad:
w I terminie godz. 10.00
w II* terminie godz. 10.30.
(* zgodnie z art 61 ust 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu)

 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Prezes Zarządu ROD Kopciuszek

Spalanie na działkach zabronione

Bezwzględny zakaz spalania
Jesienne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi, a nawet innych odpadów (papier, plastik). W ten sposób sąsiedzi mają ustawicznie do czynienia z bardzo niebezpiecznymi kłębami dymu, które zatruwają ich naturalne środowisko oraz zagrażają okolicznemu ruchowi drogowemu. Dlatego przypominamy wszystkim działkowiczom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie ogrodów działkowych, o czym jasno mówi regulamin ROD. Przewiduje się w tym zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszczenie do spalania porażonych przez choroby i szkodniki części roślin.

Czytaj więcej...

Informacja

Od 1 listopada (przez okres jesienno - zimowy) kasa będzie nieczynna.

Podobnie brama wjazdowa będzie zamknięta.