Wyciąg z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 12.04.20014 r

Wyciąg

z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego

z dnia 12.04.2014 r.

Opłaty regulaminowe stałe za działkę w 2014 roku

1. Składka członkowska na 2014r. w wysokości 19gr od 1m2 powierzchni działki – uchwała nr. 4/VII /2012 KR PZD
/300m2 – 57zł/

2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,15zł/m2 –uchwała nr. 6   ROD Kopciuszek /300m2 – 45 zł/

3. Opłata za prace społeczną na rzecz ogrodu – 40 zł lub odpracowanie 4 godzin po 10 zł/ h – uchwała nr.7/14 ROD Kopciuszek

4. Opłata energetyczna stała – 20 zł od działki posiadającej energię elektryczną – uchwała nr.8 /14 ROD Kopciuszek

5. Opłata za zużycie 1 kwh –0,60 zł/1kwh – uchwała nr.8/14 ROD Kopciuszek

6. Wpisowe nowego członka PZD – 150zł. – jednorazowo

7. Opłata inwestycyjna – 100zł. – jednorazowo

8. Nowe podłączenie energii elektrycznej do sieci działkowej  300 zł.

9. Ponowne podłączenie odłączonej energii elektrycznej 50 zł.

     Opłata za działkę :

300m2 wynosi 142zł + energia elektryczna wg wskazania licznika

400m2 wynosi 176zł + energia elektryczna wg wskazania licznika

 

ZARZĄD                         

Nowe otwarcie bram wjazdowych

W dniu 12.04.2014r Walne Zebranie podjęło  uchwałę ,że wjazd na teren ogrodu z materiałami jest możliwy w następujących dniach:

w czwartki
 
 W okresie od dnia 14 kwietnia 2014r do dnia 31 października 2014r

Od godz.8:00-18:00


w soboty

Od dnia 14 kwietnia 2014r do dnia 31 pażdziernika 2014r

Od godz.8:00-15:00 

 

 Od dnia 1 listopada 2014r do dnia 31 marca 2015r

Brama zamknięta 

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwość otwarcia bramy w innym dniu  po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu na dzień przed wjazdem -telefonicznie w godz. 9;00-11;00 ,14;00-15;00

 ZARZĄD                 

wykaz prac społecznych na 2014 rok

Wykaz prac społecznych do realizacji na rzecz ogrodu ROD Kopciuszek na 2014 r.

1.Prace porządkowe na terenie pasieki w wyznaczonym miejscu -10x20 m.

2. Czyszczenie rowów melioracyjnych przy swoich działkach.

3. Obcinanie żywopłotów zewnętrznych ogrodu przy swoich działkach i porządkowanie terenu za ogrodzeniem.

4.Naprawa bramy wjazdowej -koło nr II

5. Rozplantowanie kamienia –tłucznia na parkingu.

6.Prace pomocnicze przy remoncie wiaty i działkowca.

7. Prace porządkowo –konserwacyjne na placu zabaw.

8. Czyszczenie pasa ochronnego od drogi na kole nr II.

9. Koszenie terenów zielonych -plac zabaw,alejki, wzdłuż drogi dojazdowej.

10.Porządkowanie terenu wzdłuż drogi dojazdowej na parking.

     Chętnych do wykonania w/w prac prosimy o zgłaszanie się do zarządu w celu ustalenia terminu.

     Wykonanie prac zgłaszać do zarządu,po sprawdzeniu praca będzie dopiero zaliczona.

                                                                                                                 ZARZĄD

Opłata za działke

Czy zmienia się charakter opłaty na rzecz ROD uchwalanej przez walne zebranie? Kto jest zobowiązany do jej uiszczania?

Zmienia się o tyle, że teraz taka opłata ma umocowanie ustawowe, jest to art. 33 ustawy o ROD. Opłata na rzecz ogrodu była i nadal jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania ogrodu. Tę opłatę zobowiązani są wnosić wszyscy mający tytuł do działki w danym ROD niezależnie od tego, czy są członkami stowarzyszenia, czy też nie. Wynika to z pierwszego zdania art. 33 ust. 1 ustawy - „Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę”. Z tego przepisu wynika również zasada przypisania opłaty na rzecz ROD do działki, a więc w przypadku gdy małżonkowie mają tytuł do tej samej działki, wnoszą jedną opłatę na rzecz ogrodu. Co składa się na koszty funkcjonowania ogrodu wymienione zostało w ust. 2 art. 33. Trzeba jednak pamiętać o tym, że użyto przed wyliczeniem zwrotu „w szczególności”, a więc nie jest to katalog zamknięty kosztów funkcjonowania ogrodu.

mgr Marek Pytka
KR PZD