Dzień Działkowca 2014

Dzień Działkowca 2014

połączony z obchodami

XXX-lecia ROD "Kopciuszek"

odbędzie się

30 sierpnia 2014r od godz. 13:00

 

Już dziś serdecznie zapraszamy!  


W programie:

- okolicznościowy referat

- wręczenie odznaczeń i dyplomów

- gry i zabawy dla dzieci

- poczęstunek grochówką i bigosem

- zawody sportowe

- zabawa .

Prosimy o przyniesienie ze sobą krzeseł

Wyciąg z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 12.04.20014 r

Wyciąg

z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego

z dnia 12.04.2014 r.

Opłaty regulaminowe stałe za działkę w 2014 roku

1. Składka członkowska na 2014r. w wysokości 19gr od 1m2 powierzchni działki – uchwała nr. 4/VII /2012 KR PZD
/300m2 – 57zł/

2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,15zł/m2 –uchwała nr. 6   ROD Kopciuszek /300m2 – 45 zł/

3. Opłata za prace społeczną na rzecz ogrodu – 40 zł lub odpracowanie 4 godzin po 10 zł/ h – uchwała nr.7/14 ROD Kopciuszek

4. Opłata energetyczna stała – 20 zł od działki posiadającej energię elektryczną – uchwała nr.8 /14 ROD Kopciuszek

5. Opłata za zużycie 1 kwh –0,60 zł/1kwh – uchwała nr.8/14 ROD Kopciuszek

6. Wpisowe nowego członka PZD – 150zł. – jednorazowo

7. Opłata inwestycyjna – 100zł. – jednorazowo

8. Nowe podłączenie energii elektrycznej do sieci działkowej  300 zł.

9. Ponowne podłączenie odłączonej energii elektrycznej 50 zł.

     Opłata za działkę :

300m2 wynosi 142zł + energia elektryczna wg wskazania licznika

400m2 wynosi 176zł + energia elektryczna wg wskazania licznika

 

ZARZĄD                         

Nowe otwarcie bram wjazdowych

W dniu 12.04.2014r Walne Zebranie podjęło  uchwałę ,że wjazd na teren ogrodu z materiałami jest możliwy w następujących dniach:

w czwartki
 
 W okresie od dnia 14 kwietnia 2014r do dnia 31 października 2014r

Od godz.8:00-18:00


w soboty

Od dnia 14 kwietnia 2014r do dnia 31 pażdziernika 2014r

Od godz.8:00-15:00 

 

 Od dnia 1 listopada 2014r do dnia 31 marca 2015r

Brama zamknięta 

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwość otwarcia bramy w innym dniu  po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu na dzień przed wjazdem -telefonicznie w godz. 9;00-11;00 ,14;00-15;00

 ZARZĄD                 

wykaz prac społecznych na 2014 rok

Wykaz prac społecznych do realizacji na rzecz ogrodu ROD Kopciuszek na 2014 r.

1.Prace porządkowe na terenie pasieki w wyznaczonym miejscu -10x20 m.

2. Czyszczenie rowów melioracyjnych przy swoich działkach.

3. Obcinanie żywopłotów zewnętrznych ogrodu przy swoich działkach i porządkowanie terenu za ogrodzeniem.

4.Naprawa bramy wjazdowej -koło nr II

5. Rozplantowanie kamienia –tłucznia na parkingu.

6.Prace pomocnicze przy remoncie wiaty i działkowca.

7. Prace porządkowo –konserwacyjne na placu zabaw.

8. Czyszczenie pasa ochronnego od drogi na kole nr II.

9. Koszenie terenów zielonych -plac zabaw,alejki, wzdłuż drogi dojazdowej.

10.Porządkowanie terenu wzdłuż drogi dojazdowej na parking.

     Chętnych do wykonania w/w prac prosimy o zgłaszanie się do zarządu w celu ustalenia terminu.

     Wykonanie prac zgłaszać do zarządu,po sprawdzeniu praca będzie dopiero zaliczona.

                                                                                                                 ZARZĄD