Zmiana jednorazowej opłaty ogrodowej

   Informujemy, że w dniu 3 marca 2017 r. Okręgowy Zarząd PZD w Opolu podjął decyzję o obniżeniu wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców, wynikającej z § 147 ust. 2 Statutu PZD (dawne „wpisowe”), z kwoty 220 zł na kwotę 200 zł. 
Nowa stawka obowiązuje od dnia 03.03.2017 r.

Wolne Działki

Informujemy, że posiadamy wolne działki.
(UWAGA!!! Właścicielami poniższych działek są indywidualni działkowcy zarząd jedynie pośredniczy w kontakcie między sprzedającym a kupującym)

Są to działki o numerach:

13, 100,149,377,390,403,459-460,473,611,690,

Lokalizację  działek można zobaczyć na planie ogrodu 

Zainteresowani kupnem proszeni są kontakt z Zarządem osobiście podczas pełnionych dyżurów

lub telefonicznie 600 090 677

WAŻNE-Wycinka drzew ROD

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 16.01.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

Krajowa Rada PZD

Zebranie 2017

Zarząd ROD "Kopciuszek" w Opolu 
informuje że

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

odbędzie się w dniu 01.04.2017 w "Opolskim Działkowcu" w Opolu
ul. Sosnkowskiego na przeciw dawnego Reala

Początek obrad:
w I terminie godz. 10.00 
w II* terminie godz. 10.30.
(* zgodnie z art 61 ust 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu)

 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


  Wystawienie dokumentów bilansu za rok 2016    będzie w biurze zarządu ROD "Kopciuszek" 

w dniu 25.03.2017 (sobota) w  godzinach od 11.00-13.00

 

 

Prezes Zarządu ROD Kopciuszek