Co nowego w ustawie działkowej?

   Jedna z najdalej idących zmian dotyczy rozdzielania dotychczasowego związku pomiędzy prawem do działki a przynależnością organizacyjną. W efekcie działkowiec nie będzie musiał być członkiem jakiejkolwiek organizacji. Dlatego ustawa zapewnia działkowcom zarówno roszczenie o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego, jak i swobodę w wystąpieniu z takiego stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zebranie

Informacja


Zarząd ROD "Kopciuszek" w Opolu
informuje że

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

odbędzie się w dniu 12.04.2014 w "Opolskim Działkowcu" w Opolu
ul. Sosnkowskiego koło Reala

Początek obrad w I terminie godz. 10.00 w II* terminie godz. 10.30.
(* zgodnie z art 79 ust 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu)

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD
i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Prezes Zarządu ROD Kopciuszek

 Porządek obrad

Czytaj więcej...

Ustawa

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40).
Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa.

Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta - 13.12.2013

   21 dni od  14.12 br. – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu  13.12.2013r. zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową po tym, jak Senat wprowadził do niej 4 poprawki. Niemalże jednogłośnie przyjęto wszystkie zmiany zaproponowane przez izbę wyższą.