Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Kazimierza Chyłki

prezesa ROD Kopciuszek


 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się

w dniu 30 listopada 2013 o godz. 8.00 Mszą św.

w kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu /ZWM/.

Odprowadzenie Zmarłego na miejsce

wiecznego spoczynku rozpocznie się o godzinie

9.30 w kaplicy na cmentarzu  komunalnym w Opolu Półwsi


Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa
Społeczność ROD Kopciuszek w Opolu


Sejm prawie jednogłośnie przyjął

"Jest to ogromny sukces" - mówi po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy działkowej Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i dodaje, że coraz bardziej realna staje się szansa, że do 21 stycznia 2014r. działkowcy będą mieli dobrą ustawę, popartą poprzez wszystkie kluby parlamentarne. Prezes PZD podkreśla jednocześnie, że po raz pierwszy w historii Sejm uchwalił projekt obywatelski, który poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Czytaj więcej...

Autobus MZK

Informacja dla działkowiczów.

Od dnia 18 listopada br. (poniedziałek) tradycyjnie na okres zimowy zawiesza się codzienne kursowanie linii nr 17  na odcinku od Częstochowska – Pętla do Częstochowska – Działki Pętla.
Odjazdy autobusów do przystanku Częstochowska – Działki Pętla odbywać się będą wyłącznie w soboty.

źródło: www.mzkopole.pl

Co będzie, jeśli Sejm nie uchwali nowej ustawy do 20 stycznia 2014 r.?

20 stycznia 2014 r. stanie się pierwszym dniem, kiedy przestaną obowiązywać wszystkie zakwestionowane przez TK przepisy ustawy o ROD z 2005 r. Trybunał odroczył bowiem wejście wyroku w życie o 18 miesięcy. Jeżeli do tego czasu Sejm nie uchwali nowych przepisów, wygasną wszelkie prawa, jakie działkowcy i ich organizacja posiadają do terenów ogrodów (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowani „zwykłe”). Działkowcy staną się bezumownymi użytkownikami. Aby legalnie korzystać z działek, będą musieli zawierać nowe umowy z właścicielem gruntu (gmina, Skarb Państwa) na warunkach ogólnych, czyli odpłatnie i po cenach rynkowych. Bez nowej ustawy właściciel będzie swobodnie dysponował gruntem, np. narzucić działkowcom czynsz lub zażądać opuszczenia terenów.

Utrata podstawy prawnej funkcjonowania PZD to nie tylko wygaśnięcie praw do terenów ROD. Związek przestanie też istnieć jako strona umów, np. na dostawę prądu i wody do ogrodu, wywóz śmieci itp. Wygasną wszelkie kompetencje jego organów – nie tylko krajowych, ale również okręgowych i ogrodowych. Bez nowej ustawy, w sensie prawnym, zarządy ROD przestaną istnieć, ogrody i działkowcy znajdą się w próżni organizacyjnej i prawnej, zapanuje w nich chaos.

Protest

 Szanowni Działkowcy!

 Hasło przewodnie naszej manifestacji w Warszawie 10 października br. „Tylko razem obronimy ogrody” sprawdziło się już w czasie jej trwania. Podziałała presja 15 tysięcznej, barwnej, zwartej i zjednoczonej wokół wspólnego celu manifestacji. To w dużej mierze za sprawą Waszej obecności, Waszego zaangażowania możemy mówić o sukcesie manifestacji. Jeszcze nie do końca, ale jest bardzo duży postęp. Jest nadzieja na dobre prawo dla działkowców i ogrodów.

Szkoda, że po 24 latach demokracji sprawy żywotne dla jednego miliona polskich rodzin trzeba załatwiać na ulicy. 

 Szanowni Działkowcy

Dziękuję Wam za trud, zaangażowanie, poświęcenie i ogromną wolę walki, jaką wykazaliście w Warszawie przed sejmem i kancelarią premiera. Dziękuję za powszechne poparcie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i poparcie dla działań Związku.

Dziękuję za wspaniałą postawę, jaką prezentowaliście na manifestacji – godność i determinację, rozsądek, dyscyplinę i upór, integrację wokół wspólnego celu, jakim jest dobre prawo dla działkowców.

Dziękuję za wspaniałe hasła, które w pełni oddawały to, co myślą działkowcy. Dziękuje w imieniu wszystkich polskich działkowców. Wasza obecność, Wasz trud nie poszedł na marne.

 Słowa podziękowania kieruję także do okręgowych zarządów i zarządów ROD za dobre przygotowanie swoich delegacji do udziału w manifestacji.

Dziękuję wszystkim za trud i zaangażowanie. Była to jedna z najpiękniejszych i najbardziej sprawnie przeprowadzonych manifestacji w Warszawie.

Drodzy Działkowcy!

Serdecznie Wam dziękuję!

Eugeniusz Kondracki