Budżet Obywatelski


Oddaj swój głos na projekty

"
Budowa wodociągu wody pitnej do kompleksu ogrodów ROD ”Kopciuszek” i ROD „Stokrotka” w Opolu" (wniosek nr 13/14)
oraz
"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Drobiarskiej do ul. Arki Bożka" (wniosek nr 42/169)

 

 

 

 Weź udział w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego Opola na 2016 rok.

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI

od 30 września do 9 października 2015 r.

 odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.opole.pl
lub
 za pomocą papierowych formularzy, które można wrzucić do urn rozmieszczonych w różnych miejscach Opola.

Można tylko raz oddać swój głos, maksymalnie na trzy projekty małe oraz trzy projekty duże.
Głosować mogą osoby od 16 roku życia zameldowane w Opolu na pobyt stały lub czasowy.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5 listopada 2015 r.

 

Szczegóły na www.opole.pl
Tu można głosować:  przez internet, a tu jest lista tradycyjnych urn do głosowania.
Lista wszystkich wniosków dostępna tutaj. 

 

Czytaj więcej...

Dożynki 2015

ROD Kopciuszek w Opolu
w dniu 29.08.2015r. o godz.13 00
organizuje Dzień Działkowca.

W programie :

- okolicznościowy referat,
- wręczenie odznaczeń i dyplomów,
- poczęstunek grochówką i bigosem,
- zawody sportowe,
- zabawa.

 Prosimy o przyniesienie ze sobą krzeseł

Zapraszamy
Zarząd

Spalanie na działkach zakazane

Spalania odpadów zakazuje zarówno ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach, jak i regulamin ROD.
Za złamanie zakazu można zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną, która wynosi aż
5 tys. złotych! To jednak nie są najpoważniejsze konsekwencje. Zgodnie z ustawą o odpadach osoba, która spala odpady poza spalarnią jest zagrożona karą aresztu.
Nie warto zatem ryzykować i zakłócać wypoczynku innym działkowcom.
Należy także pamiętać, że kłęby unoszącego się w powietrzu dymu bardzo często przeszkadzają okolicznym mieszkańcom i kierowcom. Działkowcy, którzy cieszą się licznymi przywilejami, powinni dbać również o dobre relacje z lokalnymi władzami. Zastosowanie się do zakazu spalania z pewnością zjedna im ich przychylność.
Co w takim razie zrobić z odpadami? Bądź ekologiczny! Załóż własny kompostownik.

inf. dz.

Wyciąg z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego z dnia 11.04.2015

Wyciąg

z uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego

z dnia 11.04.2015 r.

Opłaty regulaminowe stałe za działkę w 2015 roku

1. Składka członkowska na 2015r. wynosi 6 zł (małżeństwa po 3 zł)

2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,45 zł/m2 

3. Opłata za zużycie 1 kwh – 0,60 zł/1kwh

4. Wpisowe dla nowego członka PZD – 220zł – jednorazowo

5. Opłata inwestycyjna – 150zł – jednorazowo

6. Nowe podłączenie energii elektrycznej do sieci działkowej  300 zł.

7. Ponowne podłączenie odłączonej energii elektrycznej 50 zł.

     

ZARZĄD