Władze ogrodu 2019/2022

 

Zarząd

Czesława Chyłka  - Prezes Zarządu (tel. 600090677)

Janina     Pater -    V-ce Prezes Zarządu

Jerzy       Koszyk -  V-ce Prezes Zarządu

Gabriela   Śliwińska - Sekretarz

Teresa     Łastówka  - Skarbnik

Krystyna  Chyłka       - członek Zarządu               

Paweł      Orzechowski - członek Zarządu                                            

 Komisja  Rewizyjna                                                                                                                      

Barbara  Gaładyk   - Przewodnicząca                                                                                                    

Henryk    Gorek    - z-ca Przewodniczącego                                                                                          

Stanisław Kozdra   - członek Komisji Rewizyjnej