Ustawa Stop Rozbiórkom Altan

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wchodzi w życie przed majówką
15 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw została ogłoszona
w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że już 29 kwietnia stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy
mogą odetchnąć z ulgą. Ocalili przed rozbiórką 900 tys. altan w całym kraju.

 Altany działkowe w świetle nowych przepisów

  •  Altana działkowa - wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję w ROD
  • Powierzchnia zabudowy do 35 m², wysokość do 5m (przy dachu płaskim 4 m)
  • Może posiadać: taras, ganek lub werandę do 12 m², których nie wlicza się do powierzchni zabudowy
  • Działkowcy zwolnieni są obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę altany
  • Budynki, wybudowane przed wejściem w życie znowelizowanego prawa, a spełniające ustawowe kryteria altany, są chronione prawem. Decyzje o rozbiórce altan zgodnych z zapisami prawa są umarzane
  •  Działkowiec może wystąpić do Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że budynek jest altaną działkową. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa

 

Czytaj więcej...

Statut PZD

 Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 23 października 2014 roku

Czytaj więcej...

Ustawa o rod

Pełny tekst ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych znajdziesz tu.

Czy można usytuować altanę przy granicy działki, jeżeli zgodę na to wyrażają sąsiedzi?

 Czy można usytuować altanę przy granicy działki, jeżeli zgodę na to wyrażają sąsiedzi?

Czytaj więcej...

Czy Zarząd ROD może wydać zgodę

 Czy Zarząd ROD może wydać zgodę na wybudowanie altany przy granicy działki?

Czytaj więcej...

Czy działkowiec może czasowo "pomieszkiwać"?

Czy działkowiec może czasowo „pomieszkiwać” na swojej działce, np. w okresie letnim?

Czytaj więcej...

Aktualne dane adresowe

Czy członek Związku ma obowiązek informowania zarządu ROD o zmianie adresu?

Czytaj więcej...

Porzucenie działki

 Co rozumieć przez pojęcie „porzucenie działki” i jakie konsekwencje prawne wynikają z takiego porzucenia?

Czytaj więcej...

Wjazd na teren ogrodu

 Wjazd na teren ogrodu pojazdu dowożącego do działki nawozy i materiały budowlane

Czytaj więcej...

Część ogólna ogrodu przylegająca do działki

Czy działkowiec może zagospodarować części ogólne ogrodu przylegające do użytkowanej przez niego działki?

Czytaj więcej...