Kompostowanie odpadów zielonych

Zgodnie z Regulamin ROD każda działka w rodzinnym ogrodzie działowym musi być wyposażona w kompostownik, natomiast każdy Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Wskazówki jak założyć i prowadzić kompostownik można znaleźć w broszurze wydanej przez  KR PZD. (zobacz broszurę)


Jednoczenie przypominamy, że niedopuszczalne jest spalanie w ROD

  • Spalanie jest niebezpieczne. Wiatr może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny oraz budynki;
  • Spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom ROD, społeczności lokalnej, ale i kierowcom poruszającym się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;
  • Spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;
  • Spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;
  • Spalanie wyjaławia glebę;
  • Spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej społeczności i u władz miejskich;
  • Spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie obowiązującego;
  • Za spalanie grożą wysoki kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.