Dekalog działkowca

1
Pamiętaj, że ogród działkowy służy Tobie i Twej rodzinie jako miejsce pracy i odpoczynku.
Obrabiaj i pielęgnuj go pilnie, aby Ci dał obfity plon i satysfakcję. "Działkowca" czytał będziesz.

2
Żyj w zgodzie ze swym sąsiadem; szanuj jego własność jak swoją i nie czyń sąsiadowi tego,
co Tobie nie byłoby miłe. Pamiętaj imiona i nazwiska swoich sąsiadów, kłaniaj się im i pozdrawiaj.

3
Wypełniaj pilnie i chętnie zarządzenia i uchwały władz Związku oraz odrabiaj prace służące ogólnemu porządkowi i dobru wspólnemu.

4
Pamiętaj, że ogródek służy tylko „kulturze ogrodowej”; wszelkie hodowle (np. świń, kaczek, nutrii ) są wzbronione, a pszczoły i gołębie wolno trzymać tylko za zgodą Zarządu i sąsiadów.

5
Będziesz sadził drzewa i krzewy owocowe tak daleko od płotu sąsiada; że gdy dorosną nie będą zacieniać jego ogródka. Sadź mało, za to zdrowe, niskie lub półpienne drzewa owocowe, polecane przez władze Związku, w odstępach 3-5m drzewo od drzewa stosownie do odmiany.

  6
Nie pal ogniska, gdy dym z niego ściele się na działce sąsiada podczas jego obecności.
Nie dawaj rad sąsiadowi w sprawach małżeńskich, religijnych i finansowych.
Nigdy nie pożyczaj jemu pieniędzy, ale zawsze pożyczaj narzędzia.

7
Chcąc mieć dobry owoc, piękne kwiaty i zdrowe warzywa, zwalczaj różne szkodniki i choroby środkami i sposobami wskazanymi przez Związek. Zawsze uprzedzaj sąsiadów o zamiarze zastosowania oprysków.
Bądź przygotowany na to, że co jaki czas przegrasz walkę z chorobami i szkodnikami.

8
Nie stawiaj płotów w ogródku wyższych niż 1,0 m. Wysoki płot wygląda brzydko, jest droższy, a przed złodziejem i tak nie uchroni. Uzgadniaj z sąsiadem wzajemny udział w kosztach budowy przed jego postawieniem.
Jeśli sąsiad odmówi udziału, będziesz musiał postawić płot na własny koszt.

9
Obchodź się z wodą oszczędnie. Nie podlewaj więcej jak trzeba. Zbieraj wodę deszczową jako tańszą i przydatniejszą do podlewania.  Nie zaśmiecaj ogrodu i ogródka.

10
Płać regularnie należności i składkę członkowską. Na zebrania działkowców ochoczo przychodził będziesz.
Nie wstydź się mówić "potrzebuję pomocy",ale sam także bądź chętny do pomagania.
Często uśmiechaj się i zostań najlepszym działkowcem.