TULIPANY

Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat i przyroda

KOMUNIKAT -PARTYCYPACJA WODY

Działkowicze ROD „Kopciuszek” w Opolu

Zawarte porozumienie i umowy o realizację prac zadania „Budowa instalacji rozprowadzającej wodę pitną” na terenie ogrodów działkowych  „Kopciuszek”  w Opolu pomiędzy ROD „Kopciuszek” – Wojewódzki Zarząd Ogródków Działkowych  - Urzędem Miasta Opole a wykonawcą robót PLADA Sp. z o.o, obejmujący planowany okres realizacji z zachowaniem stabilizacji warunków realizacji na podstawie stanu zaawansowanie robót i trudności w pozyskiwaniu środków  pozwala na zakończenie robót w 2022 roku.

        Zarząd ROD „Kopciuszek” informuje wszystkich użytkowników działek o możliwości doprowadzenia wody do wszystkich działek, których właściciele wniosą ustaloną całkowitą kwotę inwestycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021r. oraz do 30 sierpnia 2022r.

Po terminie 30 sierpnia 2022r. doprowadzenie wody pitnej do działki może nastąpić wyłącznie na zasadzie indywidualnego działania działkowicza (pozyskaniem wykonawcy robót i indywidualnego z nim rozliczenia) za zgodą i na warunkach określonych przez Zarząd ROD „Kopciuszek”.

        Po zakończeniu i przekazaniu instalacji całego ogrodu w użytkowanie - zostanie dokonanie szczegółowego rozliczenia zadani      

                                           

    Opole, 24 kwietnia 2021r.             Zarząd ROD"Kopciuszek"                                       

      

PARTYCYPACJA WODY ETAP III

                                                                      I N F O R M A C J A

 Dotyczy realizacji III etapu zadania inwestycyjnego- przełącza i rozprowadzenia sieci wewnętrznej wody pitnej na lata 2019-2022

 

OGÓLNY KOSZT ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYNOSI   1.439,876,13 ZŁ

Wartość wykonanych robót I etapu w 2019 roku wyniosła  -165.000,00  zł

Wartość wykonanych robót II etapu  w 2020 roku wyniosła-248,000.00 zł

 II etap zadania na 2020 rok obejmował:

-przeprowadzenie sieci wodociągowej w alejce głównej koła Nr.2 i Nr.3 oraz aleje Nr.9 Koła Nr.1

-montaż punktów czerpalnych wody na kołach Nr. 1 Nr.2 Nr.3

Na koniec2020 roku pozostają do wykonania roboty o wartości -1.026,876.13 zł

 

Negocjacje przeprowadzone przez zarząd z wykonawcą robót poskutkowały w obniżeniem  kosztów zadania.

Zarząd w Listopadzie 2020 r. zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Miasta w Opolu o przyznanie dotacji na III etap zadania w roku 2021.

III etap zadania  na 2021 rok o wartości 250.000,00 zł obejmuje -rozprowadzenie sieci wewnętrznej oraz studzienek na :

-Koło NR.1--aleje : 4,6,7,8,

-Koło NR.2--aleje : 12,13,16

-Koło NR.3--aleje: 17,18,22,23

W związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 100.000.00 zł partycypacja działkowców w roku 2021 wynosi 250, 00 zł od działki.


Jednocześnie informujemy ,że do położenia sieci wodociągowej na alejach NR.1, 8, 9, 11, 15, 16, 25  oraz tych, które  są w planie na rok 2021 istnieje możliwość podłączenia się po wpłaceniu obowiązującej w 2021 r, kwoty 1.300,00zł (w tym jest wliczona kwota partycypacji w br,-250,00zł)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności 1.300.00zł na dogodne raty-po uzgodnieniu z zarządem ROD- z terminem zapłaty do 31 lipca 2021r.

ZARZĄD-udzieli  wszelkiej dodatkowej informacjo dot. w/w zadania

                                                          

                                                                                                     ZARZĄD ROD ''KOPCIUSZEK''

SPIS POWSZECHNY PRZYPOMINAMY